Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ Ա

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ա, էջ 3-7


Պատմական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Ճանապարհորդութիւն.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ա, էջ 8-15


Բանասիրական

Աղայեանց, Ղազար Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ա, էջ 15-30


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ա, էջ 31-32


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ա, էջ 32-33


Խմբագրական Քօղ սկհւոյ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ա, էջ 33


Ումիկեանց, Շաքար Նուիրատուք ի նպաստ շինութեան Ս. Աստուածածին ուխտատեղի եկեղեցւոյ Կրծանիսու Տփխեայ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ա, էջ 33-36


Խմբագրական Համառօտ հաշիւ հոգաբարձութեան ծխ. հոգ. երկսեռ դպրոցաց հայոց Աստրախանայ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ա, էջ 36-38


Աստուածատրեան, Ծերուն յԱգքիրմանէ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ա, էջ 38-39


Խմբագրական Բիւզանդեան Սուրհանդակ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ա, էջ 39-40


Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Ա, էջ 40