Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ Բ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Բ, էջ 41-45


Պատմական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Ճանապարհորդութիւն.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Բ, էջ 45-56


Բանասիրական

Աղայեանց, Ղազար Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Բ, էջ 56-71


Բարոյական

Բագրատուն, Մ. Վարդանն ի բանտի.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Բ, էջ 71-75


Ազգային

Խմբագրական Հաշիւ հաւաքեալ նուիրատուութեանց ի Ռուսաստանաբնակ հայոց ի նպաստ սովալլուկ ազգայնոց մերոց ի վիճակին Նոր-Ջուղայու Պարսկաստանի.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Բ, էջ 76-77


Խմբագրական Նորընտիր անդամք խորհրդարանի Մարդասիրական Ընկերութեան Բագուայ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Բ, էջ 77-78


Բաստամեան, Վահան վարդապետ Քննութիւն Սղնախի Ս. Սահակեան հոգեւոր ուսումնարանի ներքին եւ արտաքին կառավարութեան.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Բ, էջ 78-80