Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ Դ

Պատմական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Ճանապարհորդութիւն.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Դ, էջ 121-133


Բանասիրական

Աղայեանց, Ղազար Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Դ, էջ 134-149


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Դ, էջ 149-150


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Դ, էջ 150-151


Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի Ի Ս. Պետերբուրգէ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Դ, էջ 151-152


Խմբագրական Շնորհակալութիւն եւ հաշիւ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Դ, էջ 152-153


Աստուածատրեան, Ծերուն յԱգքիրմանէ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Դ, էջ 153-156


Փափազեանց, Մ. Ք. Պատասխանի.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Դ, էջ 157-158


Խմբագրական Նորապսակ Եպիսկոպոսունք.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Դ, էջ 158


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Դ, էջ 159-160