Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ Գ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Եօթն խորհուրդք եկեղեցւոյ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Գ, էջ 81-83


Պատմական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Ճանապարհորդութիւն.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Գ, էջ 83-92


Բանասիրական

Աղայեանց, Ղազար Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Գ, էջ 92-109


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Գ, էջ 109-110


Արամեանց, Ա. Յ. Հոգաբարձուք եւ ելեւմուտք հոգեւոր դպրոցի Իգդիրի.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Գ, էջ 110-111


Բաստամեան, Վահան վարդապետ Քննութիւն Սղնախի Ս. Սահակեան հոգեւոր ուսումնարանի ներքին եւ արտաքին կառավարութեան.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Գ, էջ 111-117


Բաստամեան, Վահան վարդապետ Նուէր Եւփիմէ տիկնոջ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Գ, էջ 117


Խմբագրական Վիճակային դպրոց յԱղեքսանդրապօլ.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Գ, էջ 117


Խմբագրական Օրիորդաց Սահականոյշ ծխական դպրոց.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Գ, էջ 118


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Հինգերորդ Տարի, (1873) Թիւ Գ, էջ 118-120