Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ ԺԱ

Կրօնական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնագրութեամբք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 401-409


Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Եկեղեցական երաժշտութիւն եւ ձայնագրութիւն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 410-413


Փափազեանց, Մեսրովբ քահանայ Քաղցրանուագ երգոց ազդեցութիւն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 413-415


Պատմական

Խմբագրական Չէնք կամ չինացիք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 415-417


Բանասիրական

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի Դաստիարակութիւն մանկանց հայոց.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 417-421


Բարոյական

Աբէլ արքեպիսկոպոս Արկածք Հայաստանի.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 421-427


Ազգային

Խմբագրական Շնորհակալութեան ուղերձ յՈւլնիոյ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 427-428


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 428-430


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Մուրատեան վարժարան։ Նուէր Բարսեղ Հալաճեանի.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 430-433


Տէր-Դաւիթ Ասորւոց խնդիր.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 433-436


Վարդուկեանց, Բ. Յ. Ամերիկացի միսիօնարք։ Ռոպէրթեան վարժարան.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 436-438


Շ. Վասն Ս. Մեսրոպայ յԱստրախան։ Ծանուցումն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ ԺԱ, էջ 438-440