Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ Թ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Եկեղեցականք եւ ժողովուրդ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 321-324


Պատմական

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 324-330


Բանասիրական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Աստղային տիեզերք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 330-338


Բարոյական

Ոմն հայ կաթոլիկ Սէր եւ միություն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 338-341


Մուշեղեանց, Յովհաննէս Դաստիարակութիւն ի մարդն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 341-342


Մուշեղեանց, Յովհաննէս Կարօտ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 342-343


Մխիթարեանց, Աղէքսանդր Յորդոր քաջին Վարդանայ Մամիկոնէի ի մեծ պատերազմին.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 343


Մուշեղեանց, Յովհաննէս Պանդուխտ հայ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 343-344


Գնունի, Սարգիս Բ. Ողբ յԱնի մայրաքաղաքն Բագրատունեաց.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 344-345


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 345-348


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 348-350


Խմբագրական չ Հանգուցեալ Իսահակ Մովսէսեան Գասպարեանց, պատճեն կտակի նորին, եւ տապանագիրք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 350-356


Խմբագրական Սուրհանդակք Բիւզանդեան.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Թ, էջ 356-360