Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է


Կրօնական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 237-241


Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 241-245


Պատմական

Սիրպիդ Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 245-248


Խմբագրական Ասպետութիւն եւ խաչակիրք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 248-254


Բարոյական

Խմբագրական Երկու պսակներ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 254-258


Ազգային

Խմբագրական Կոնդակ։-Հիմնական ծրագիր։-Հրահանգ։-Ցուցակ աշակերտաց։-Դարձեալ կոնդակ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 258-263


Խմբագրական Համառօտ հիմնական ծրագիր ճեմարանի Ս. Էջմիածնի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 263-268


Խմբագրական Երկրաշարժ ի Դավրէժ։-Ա. եւ Բ. Ընծայաբերութիւնք։-Հայեացք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 268


Մսերեանց, Զարմայր Ի Մոսկվայէ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 269-271


Խմբագրական յԱստրախանէ. Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 271


Խմբագրական Ի Նոր-Նախիջեւանէ. Հաշիվ հոգաբարձութեան խորհրդարանի մարդասիրական ընկերութեան Հայոց Նոր-Նախիջևանի վասն 1873 ամի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 271-274


Խմբագրական Սուրհանդակք Բիւզանդեան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 274-276


Խմբագրական Ազդք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է, էջ 276


Խմբագրական Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է


Խմբագրական Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Է