Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ


Կրօնական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 117-124


Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 125-127


Պատմական

Սիրպիդ Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 128-131


Բանասիրական

Խմբագրական Կանոնք առողջութեան եւ բժշկութեան պատահարաց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 132-134


Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի Տարակոյս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 134-138


Բարոյական

Գրիգոր Նարեկացի Նարեկայ վանից վանականին Գրիգորի տաղք բաց ի տպելոցն՝արտաքոյ ի Գանձագիրս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 138-141


Ազգային

Խմբագրական Գեր. Անդրէաս արքեպիսկոպոս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 141


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 141-144


Խմբագրական Նուէր Պ. Ջանումեանցի։-Պ. Մասումեանցի նուէր։-Պ. Յակոբ Հ. Կրանիլշչիկեանցի նուէր.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 144-146


Խմբագրական Ի Շամախւոյ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 146-148


Խմբագրական Մեծ Ղարաքիլիսեցիք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 148-150


Խմբագրական Դպրոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 150


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ, էջ 150-156


Ստեփանէ, Խորէն վարդապետ Հայկական Աշխարհի խմբագրականը.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ


Խմբագրական Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Դ