Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 77-80


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 80-91


Պատմական

Սիրպիդ Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 91-96


Բանասիրական

Խմբագրական Կանոնք առողջութեան եւ բժշկութեան պատահարաց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 97-100


Բարոյական

Մովսէսեան, Ենովք սակավագ Լէոն Զ. եւ նորա արկածք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 100-102


Գնունի, Սարգիս Բարսեղեան Կսկիծ Հայաստանի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 103


Ազգային

Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 103-106


Խմբագրական յԱաստրախանէ եւ հաշուեցուցակ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 106-108


Խմբագրական Մշակի ընթացքը.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 108-111


Խմբագրական Բագուայ Մարդասիր. ընկերութենէ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 111-112


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 112-116


Խմբագրական Վիճակագրութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 116


Խմբագրական Կարեւոր.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ, էջ 116


Ստեփանէ, Խորէն վարդապետ Հայկական Աշխարհի խմբագրականը.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ


Խմբագրական Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ