Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ


Խմբագրական Ծանուցումն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ, էջ 357-361


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ, էջ 361-365


Խմբագրական Ասպետութիւն եւ խաչակիրք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ, էջ 365-372


Ազգային

Խմբագրական Արղութեանց կտակ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ, էջ 372-374


Խմբագրական Նպաստ։-Շնորհակալեաց գիր.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ, էջ 374-376


Գիւմրեցի Գիւմրեցւոյ վերջնական խօսքը Ներսիսեան դպրոցի մասին.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ, էջ 376-383


Տեր Եսայեանց, Յարութիւն Ի Ղուշչիբիլակ գիւղ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ, էջ 383


Խմբագրական Վսեմ.Յովհաննէս Յօնանեանց եւ իւր Նուէրներ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ, էջ 383-385


Խմբագրական Հրկիզութիւն ի ճեմարանի Ս. Էջմիածնի եւ պայմանագիր.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ, էջ 385-390


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Ատենական կանոնադրութիւն։- Ի Պրուսայէ։- Անուանի հայ պատկերահանը։- 25000 սովատանջ հայք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ, էջ 390-396


Խմբագրական Թադէոս Եպիսկոպոս։-Արքեպիսկոպոսն Յօբեանց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ, էջ 396


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ժ