Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ


Խմբագրական Ծանուցումն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, էջ 397


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Եկեղեցական մի նորօրինակ յեղափոխութեան նկրտումն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, էջ 398-404


Պատմական

Խմբագրական Ասպետութիւն եւ խաչակիրք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, էջ 405-409


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, էջ 410-419


Բանասիրական

Սեդրակեան, Արիստակէս վարդապետ Քերականութիւն մայրենի լեզուի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, էջ 419-423


Խմբագրական Երկրագործութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, էջ 423-426


Ազգային

Խմբագրական Ճեմարան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, էջ 426


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, էջ 426-429


Սուքիասեանց, Մարգար քահանայ Խաչկալ յԵյսկ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, էջ 429-430


Խմբագրական Հաշիւ Բագուայ Բարեգործական Ընկերութեան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, էջ 430-433


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Տէր Պօղոսեան, Յարութիւն Վանքի յունադաւան Հայք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, էջ 433


Խմբագրական Հանգուցեալ Կարապետ Գարակէօզեան։-Շնորհաւոր։-Ձայնաժողով գթութեան սովատանջ Հայոց Փոքուն Ասիոյ։-4000 լիրայի նուէր .
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ 433-435


Մ.Վ.Մ. Համառօտ տեղեկութիւն Իտալիոյ Լիվօրնօ քաղաքի-գաղթական հայոց վերայ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ, Էջ 435-436


Խմբագրական Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԱ