Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ


Խմբագրական Ծանուցումն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 437


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 438-441


Պատմական

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 441-445


Խմբագրական Ասպետութիւն եւ խաչակիրք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 445-451


Բանասիրական

Խմբագրական Երկրագործութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 451-458


Ազգային

Խմբագրական Գեր. Սարգիս եւ Մակար Ս. Արքեպիսկոպոսունք։-Պայմանագիր վերաշինութեան։-Ի նպաստ Ճեմարանի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 458-463


Սուրհանդակ Բիւզանդեան

Գարագաշեան, Ա. Մ. Գրաբար լեզուն ուսուցման բանաւոր եղանակ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 463-466


Խմբագրական Կտակագիր.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 466


Խմբագրական Մխիթարեանք Վէնէտկոյ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 466


Խմբագրական Բովանդակութիւն նիւթոց Է-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 467-468


Խմբագրական Վրիպակք։- Ազդ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 468


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց Է-րդ շրջանի (1874) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 469-476


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց Զ-րդ շրջանի (1873)Արարատ ամսագրոյ Սրբոյ Էջմիածնի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ, էջ 481-488


Խմբագրական Ազդ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ


Խմբագրական Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ ԺԲ