Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Թ


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Թ


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Թ, էջ 317-321


Պատմական

Խմբագրական Ասպետութիւն եւ խաչակիրք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Թ, էջ 321-329


Բանասիրական

Խմբագրական Երկրագործութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Թ, էջ 329-341


Ազգային

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետ։-Նուէր։-Գեր.Մակար եւ Սարգիս Արքեպիսկոպոսունք եւ Թադէոս Եպիսկոպոս։-Մեծ. Վարդան Վարդանեանց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Թ, էջ 341-342


Խմբագրական Հանդէս տօնախմբութեան անուեան Վեհ.Հայրապետի եւ նաւակատեանց բացման ճեմարանի Ս. Էջմիածնի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Թ, էջ 342-353


Խմբագրական Բարեպաշտուհի Եղիսաբէթ Հյարապետեան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Թ, էջ 354


Խմբագրական Առ Մշակ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Թ, էջ 354


Խմբագրական Սուհանդակք Բիւզանդեան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Թ, էջ 354-356


Խմբագրական Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան հայոց։- Համառոտ ձեռնարկ գծագրութեան։-Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Թ