Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ը


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ը


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ը, էջ 277-280


Պատմական

Խմբագրական Ասպետութիւն եւ խաչակիրք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ը, էջ 280-286


Բանասիրական

Խմբագրական Երկրագործութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ը, էջ 286-291


Շիրմազանեան, Գալուստ Քննադատութիւն։ Պարոն Րաֆֆիի «Փունջ» բանաստեղծութեան վերայ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ը, էջ 291-306


Ազգային

Խմբագրական Վեհ. Հայրապետ։-Դավրիժոյ Հայոց ազգային ուսումնարանի վերայ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ը, էջ 307-308


Հայկորդի Որ ունիցի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ը, էջ 308-312


Տեր-Մատթէոսեանց, Գրիգոր Երկսեռ ուսումնարանք Հայոց Թէլաւի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ը, էջ 312-313


Մեձուղեանց, Մովսէս քահանայ Նախապաշարմունք։-Ղարաղաջ գիւղի վերայ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ը, էջ 313-316


Խմբագրական Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան հայոց։- Համառոտ ձեռնարկ գծագրութեան։-Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ը