Յոթերորդ Տարի, 1875

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 3-5


Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 5-10


Պատմական

Խմբագրական Ասպետութիւն եւ խաչակիրք.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 11-15


Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 15-19


Բանասիրական

Գայֆաճեանց, Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 20-24


Բարոյական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Բարոյական կրթութիւն կամ դաստիարակութիւն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 24-26


Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի Ծերն ի Մասիս.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 26-30


Ազգային

Խմբագրական Ի նպաստ սովելոց.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 30-31


Մելքոնեանց, Յ. Ի Գիսու վանք.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 31-32


Մատթէոսեանց, Գրիգոր Տ. Դ. Ստորագրութիւն ի նպաստ երկսեռ դպրոցաց Հայոց Թէլաւի.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 32-33


Խմբագրական Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց Աստրախանայ Հայոց ծխական երկսեռ հոգեւոր դպրոցաց ի 1874 ամի.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 33-35


Խմբագրական Մշակ լրագրի համար.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 35-36


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Գործունէութիւնք Պօլսոյ երեսփ.ժողովոյ.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 36-38


Խմբագրական Ի Մանչեսթէրէ։-Աբրահամ փաշա.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 38


Թարգմանեան, Անտոն Ծ. Վ. Հայք ի Թրանսիլվինիա եւ ի Հունգարիա վաղ եւ արդի ժամանակաց մէջ.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ա, էջ 38-40