Յոթերորդ Տարի, 1875

Թիւ Բ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Բ, էջ 41-44


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Բ, էջ 44-48


Պատմական

Խմբագրական Ասպետութիւն եւ խաչակիրք.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Բ, էջ 49-53


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Բ, էջ 54-60


Շիրմազանեանց, Գալուստ Երջանկայիշատակ Ղուկաս կաթողիկոսի վերայ.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Բ, էջ 60-63


Բանասիրական

Խմբագրական Երկրագործութիւն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Բ, էջ 63-66


Բարոյական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Բարոյական կրթութիւն կամ դաստիարակութիւն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Բ, էջ 66-69


Ազգային

Խմբագրական Արցախու վիճակի նպաստն։- Նորընտիր վանամայր վանուց Տփխեաց։- Ի նպաստ ճեմարանի.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Բ, էջ 69-71


Մխիթարեան, Ստեփաննոս վարդապետ Ս.Գրիգոր Տաթեւացւոյ գերեզման.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Բ, էջ 71-75


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Թարգմանեան, Անտոն Ծ. Վ. Հայք ի Թրանսիլվինիա եւ ի Հունգարիա վաղ եւ արդի ժամանակաց մէջ.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Բ, էջ 75-78


Խմբագրական Պատգամաւորութիւն աւետարանական ուխտին եւ ազատութիւն քրիստոնէական Ս. կրօնի ի Թուրքիա.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Բ, էջ 78-80