Յոթերորդ Տարի, 1875

Թիւ Դ

Կրօնական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Դ, էջ 121-126


Տէրոյենց, Յ. Տ. Կ. Աստուածաշունչին երկրորդական գրոց վրայ.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Դ, էջ 126-139


Պատմական

Խմբագրական Ասպետութիւն եւ խաչակիրք.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Դ, էջ 140-149


Բանասիրական

Մ. Գրականութիւն եւ խրախոյս.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Դ, էջ 149-152


Ազգային

Խմբագրական Հաշիւ հոգաբարձութեան օրիորդական երջանկայիշատակ-Արղութեանց Հ. դպրոցին.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Դ, էջ 152-155


Խմբագրական Վրիպակ.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Դ, էջ 155-156


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Ասիոյ սովելոյ համար.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Դ, էջ 156


Խմբագրական Հանգիստ Թադէոս Ս.Արքեպիսկոպոսի.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Դ, էջ 156-157


Խմբագրական Ներսէս Ս. պատրիարքի տիրամօր վախճանիլն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Դ, էջ 157-158


Տը Քասթոն, Ալֆրէտ Հայոց ազգն եւ եկեղեցին.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Դ, էջ 158-160