Ութերորդ Տարի, 1875

Թիւ Ե

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Քրիստոնէութիւն եւ աւետարանական ընկերութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 160-165


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 165-171


Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 171-173


Պատմական

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի Դարձեալ երջանկայիշատակ Ղուկաս կաթողիկոսի վերայ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 173-175


Բանասիրական

Խմբագրական Երկրագործութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 175-178


Գայֆաճեանց, Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 178-184


Բաբայեանց, Աւետիք բժիշկ Էվկալիպթուս Գլօբուլուս.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 184-187


Խմբագրական Միջիւնք կրնան խօսիլ թէ ոչ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 187


Բարոյական

Մովսիսեան, Ենովք սարկաւագ Առ Սարեկ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 187-188


Շահրիմանեանց, Փիլիպպոս Նիրանեան Քնար.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 188-189


Եզեկեանց Հայկայ նետը.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 189-190


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 190-191


Խմբագրական Հաշիւ Խորհրդարանի Գասպարեան աղքատանոցի Հայոց Մոսկվայ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 191-194


Խմբագրական Դարձեալ յօգնութիւն սովելոց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 195


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Տը Քասթոն, Ալֆրէտ Հայոց ազգն եւ եկեղեցին.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 195-197


Խմբագրական Ազգային ժողով.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 197-198


Խմբագրական Պօլսոյ հայոց ազգ. ժողովոյ նորընտիր դիւան.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 198


Խմբագրական Սով եւ տառապանքն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 198-199


Խմբագրական Յունաց պատրիարքի մի այցելութեան մէջ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ե, էջ 199-200