Ութերորդ Տարի, 1875

Թիւ Թ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Զեղծմունք.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 321-323


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 323-331


Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 331-333


Պատմական

Խմբագրական Յիշատակարան. Սիմէոն Կաթուղիկոս.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 333-340


Բանասիրական

Գայֆաճեանց, Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 341-346


Բարոյական

Փափազեանց, Աշխէն Զարդասէր մօր ուսումնասէր դուստր.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 346-347


Ազգային

Խմբագրական Վեհ. Հայրապետ ի Ս. Էջմիածին։-Գէորգ Արքեպիսկոպոս։-Սարգիս Արքեպիսկոպոս.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 347-348


Տէր Սարգսեան, Կարապետ յԱխալքալակէ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 348-349


Տէր Բաղդասարեանց, Մելքոն քահանա Ի Չալթրէ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 349


Խմբագրական Յայտարարութիւն առ ազգասէր եւ հայրենասէր հասարակութիւն հայկազանց որ ի Ջուղա եւ Հնդաստան .
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 350-353


Խմբագրական Տօնախմբութիւն Վեհ. Հայրապետի եւ տարեդարձ Ս. Գէորգեան ճեմարանի։-Աստուածարեալ Հայրապետ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 353-356


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 356-357


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 357-358


Խմբագրական Ընկերութիւն հայկական համազգային գործաւորաց։.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 359


Խմբագրական Մի առատաձեռն նուէր։-Դարձեալ նուէր.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 359-360


Խմբագրական Կիսաւեր եկեղեցի Հայոց ի գիւղն Էլբիրէհ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Թ, էջ 360