Ութերորդ Տարի, 1875

Թիւ Ը

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Կղերական ոգի եւ դաստիարակութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 281-287


Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 287-294


Պատմական

Պալեան, Մ. Ս. Հռիփսիմէ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 294-297


Բանասիրական

Քալանթարեանց, Աղեքսանդր Ժառանգականութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 297-302


Բարոյական

Բժշկեանց, Մկրտիչ Յակոբ Ուղեւորութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 302-306


Ազգային

Խմբագրական Պ. Մատթէոս Երեցփոխեանց։-Պարոնայք Դաւիթ Պօպովեանց եւ Մանուկ Սուպաշեանց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 306


Խմբագրական Ամուսնութիւն,նշանադրութիւն եւ կոնդակք.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 307-313


Խմբագրական Ի Նոր Ջուղայէ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 313-316


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 316


Տէր-Բաղդասարեանց, Մելքոն քահ. Պ.Ստեփաննոս Խազնատարեանց եւ Տ. Հռիփսիմէ Յ. Խալիպեան ի Զալթըր.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 316-318


Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս Բեւեռագիր արձանագրութիւն ի Գանլիճա գեղջ Շիրակայ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 318-319


Սիսակեանց, Տիգրան Կարապետեան յԱխալցխայէ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 319


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Բողոքական քարոզչաց խարդախութեանց մի պատկէր եւս.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 319-320


Խմբագրական Նուէր.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ը, էջ 320