Ութերորդ Տարի, 1875

Թիւ Զ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հաւատաքննութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 200-206


Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 206-210


Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 210-212


Պատմական

Խմբագրական Կալուածագրական հնութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 212-215


Բանասիրական

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի Բացագանչութիւն առ արդիւնարար ամսագիրն Արարատ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 215-224


Բարոյական

Ղուլիքեւխեանց, Գաբրիէլ Ի մահ Մեծին Ներսիսի.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 224-227


Պալասանեան, Արշակ Վահունի Եղիշէն յԱւարայր.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 227-229


Խմբագրական Թռչնեակն ձագակորոյս։-Առաւօտ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 229


Ազգային

Խմբագրական Վեհ. Կաթողիկոս։-Տեսուչ ճեմարանի։-Ի ճեմարան։-Հայոց ձայնագրութիւն ի վիճակս եւ Նիկողայոս Թաշճեանց։-Շրջաբերական նամակ խորհրդ. Մարդասիրական ընկերութեան։-Ողորմած Տեր.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 230-236


Սուքիասեանց, Մարգարէ քահանայ յԵյսկէ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 236-237


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Նախաքննիչ դիւանք.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 237-238


Խմբագրական Կտակ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 238-239


Խմբագրական ԺԵ.րդ տարեդարձ ազգ. սահմանադրութեան հայոց Թուրքիւոյ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 239-240


Խմբագրական Ընդհ. ժողով ի 6 յունիսի.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Զ, էջ 240