Իններորդ Տարի, 1876

Թիւ Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է


Կրօնական

Խմբագրական Մշակ եւ Ս.գրոց հայերէն թարգմանութիւնը.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 241-245


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Արշակաւան յԱրշարունիս։ Արշակաւանայ տեղին.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 245-247


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 247-251


Շիրմազանեանց, Գալուստ Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 251-257


Բարոյական

Խմբագրական Փունջք ի մատենագրութեանց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 257-261


Արամ Մշակի վերադարձը ի թիւն 16.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 261-267


Ազգային

Խմբագրական Նուէր։-Փորձ հանդէս.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 267


Խմբագրական Աշտանակ։-Առաջնորդական փոխանորդ Շուշւոյ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 268


Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ Դամբանական ի վերայ հանգուցելոյն ի Տէր Ստեփանի Յ. Յօնանեանց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 268-270


Արամ Ի Բաքու քաղաքէ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 270-271


Խմբագրական Պաշտպան անդամք ծխ. դպրոցաց երկուց սեռից հայոց Աստրախանայ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 272


Տաւուտեան, Յարութիւն Հարցաքննութիւնք արշակերտաց ծխական դպրոցաց երկուց սեռին հայոց Սիմֆէրապօլոյ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 272-273


Խմբագրական Հարցաքննութիւնք արշակերտաց ծխական դպրոցաց երկուց սեռին հայոց Աստրախանայ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 273-274


Խթան Ս.Էջմիածնի դռները փակեմք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 274-275


Գ. Ր.Ե. Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 275-278


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական ԺԶ-րդ տարեդարձ ազգային սահմանադրութեան հայոց Թուրքիոյ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 278-279


Խմբագրական Ընտրութիւն ազգ.կեդրոնական վարչութեան հայոց Թուրքիոյ յերեսփոխանական ժողովոյ։-Պ.Մ.Սանասարեանց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Է, էջ 279-280