Ութերորդ Տարի, 1876

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ եպիւկոպոս Կրօնական անտարբերութեան համար.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 41-42


Ֆէնելոն Կրօնական արարողութեանց կարեւորութիւնը.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 42-43


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 43-46


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Արմաւիր յԱրագածոտն գաւառի։ Պատմական տեղեկութիւնք.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 47-53


Բարոյական

Հայկորդի Պանդխտի յիշատակարանէն։ Աստուծոյ գոյութիւնը եւ քրիստոնէական կրօնի ճշմարտութիւնը ապացուցուած։ Ընդ ձեռն հին կրօնից եւ մարդկային խղճի.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 54-63


Մովսէսեան, Ենովք սակավագ Համառօտ իմն տեսութիւն մեր ներկայ դրութեան վերայ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 63-68


Ազգային

Խմբագրական Նպաստ ի Շուշւոյ։-Յովհաննէս վարդապետ։-Ի Կալկաթայէ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 68-69


Յ.Ք.Ս. Ի Նոր Նախիջեւանէ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 69


Զաքէոս Ի Գանձակէ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 70-71


Արշակունի, Գէորգ քահանայ Գորւոյ հայոց դպրոց.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 71-72


Խթան Առ Մշակն.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 72-74


Խմբագրական Բագուայ հայոց բարեգործական ընկերութեան հաշիւ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 74-75


Խմբագրական Աստրախանու հայոց երկսեռի դպրոցաց հաշիւ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 75-76


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Ուծացեալ մերազնեայց համար։-Հայք ի Մանչեսթեր.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Բ, էջ 76-80