Ութերորդ Տարի, 1876

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Ազատութիւն կրօնական խնդրոց մէջ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 121-123


Մասիլեօն Անմահութիւն հոգւոյ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 123-126


Պօսիւէ Սուրբ Պօղոս.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 126-128


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 128-131


Շիրմազանեանց, Գալուստ Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 132-139


Բարոյական

Մովսէսեան, Ենովք սակավագ Համառօտ իմն տեսութիւն մեր ներկայ դրութեան վերայ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 139-143


Բժշկեանց, Մ. Ի բանտն Նիշաբուրի.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 143-147


Ազգային

Շահունեանց, Վահան Ի Բագու քաղաքէ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 147-149


Ն.Յ.Թ. Ի Սիմֆէրապօլօյ։ Արձագանք հայ հասարակութեան.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 150-152


Հայկորդի Հայկաբանութեան նոր դաս Մշակին.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 152-154


Խմբագրական Մակար եւ Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոսունք։-Ստեփաննոս Ջանումեանցի նուէր։-Աստրախանէն.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 154-155


Մարգարեանց, Կարապետ Տէր Սարգսեան Ախալքալաքէն.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 155-156


Խմբագրական Աղեքսանդրապօլէն։-Համառօտ հաշուեցուցակ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 156-157


Մ.Ա. Հանգիստ Մինաս քահանայի Ղփչաղու.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 157-158


Խմբագրական Յայտարարութիւն «Փորձ» ազգային եւ գրականական եռամսեայ հանդեսի.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ158-160


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Սրբուհի մայրապետ Կ.Պօլսեցի.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Դ, էջ 160