Ութերորդ Տարի, 1876

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ


Կրօնական

Հայկորդի Կղերականութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 81-89


Ֆրէսինուս Քրիստոնէական կրօնի հաստատութիւնը իբրեւ ապացույց անոր աստուածայնութեան.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 89-91


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Արմաւիրայ այժմեան դիրքը եւ ձեւը.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 91-93


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Տիրան վարդապետ։ Անծանօթ մատենագիր Ժ-րդ դարու.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 93-96


Բարոյական

Շահունեանց, Վահան Մի քանի նկատողութիւնք մեր հոգեւորականութեան վերայ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 96-100


Հայկորդի Մեր ազգին յառաջադիմութիւնը։ Հին եւ նոր հայ քրիստոնէիցն մէկ խօսակցութիւնը.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 100-106


Մխիթարեանց, Աղէքսանդր Մանկական ցանկութիւնքը.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 106


Աւետիսեան, Սուքիաս Հրաւէր.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 107


Ազգային

Խմբագրական Հանգիստ Մարիա Նիկօլայեվնա մեծ իշխանուհւոյ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 108


Խմբագրական Վիճակագրութիւն թեմին հայոց Ատրպատականի ի 1875 ամի.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 109-113


Խմբագրական Առաջնորդական փոփոխութիւնք։-Փոխանորդական փոփոխութիւնք։-Խաչատուր Պահճասարայցեանց.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 113-114


Խմբագրական Կոնդակք ուղղեալք հայոց ի Մանչէսթէր.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 114-116


Մաքսըմաճեանց, Սարգիս քահանայ Ի Նոր Նախիջեւանէ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 116


Խալափեանց, Յովհաննէս and Միրզաբէկեանց, Յովհաննէս Հաշիւ օրիորդաց հայոց Շամախւոյ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 116-118


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Մայրաքաղաքիս Ս.Սիմօնի Ճիզվիթ Մայրապետաց դպրոցները։-Հանգիստ բարձրաշնորհ Տ.Արիստակէս Ս.Արքեպիսկոպոսի։-Հանգուցեալ Ստեփան աւագ քահանայ Մանդինեանց.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Գ, էջ 118-120