Իններորդ Տարի, 1876

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ժ


Կրօնական

Հայկորդի Ս.Էջմիածնի ճեմարանը հարկաւո՞ր էր թէ ոչ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ժ, էջ 361-368


Տէրոյենց, Յովհաննէս Տէր-Կարապետեան Պրուսացի Սուրբ գրոց հայերէն թարգմանութեան յարգը եւրոպացւոյ մէջ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ժ, էջ 368-376


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ժ, էջ 377-380


Բարոյական

Խմբագրական Փունջք ի մատենագրութեանց։ Յաղագս մարդոյ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ժ, էջ 380-381


Ազգային

Խմբագրական Կանոնք ծխական դպրոցաց։-Հրահանգ դասախոսութեան կրօնագիտութեան ի ծխական դպրոցս։-Հրահանգ դասախոսութեան ուսմանց ի ծխական դպրոցս։-Հայոց լեզու։-Ռուսաց լեզու։-Թուաբանութիւն։-Աշխարհագրութիւն։-Պատմութիւն։- Սկզբունք բնական Գիտութեանց։-Շաբաթական թիւ դասուց ի ծխական դպրոցս։-Վկայագիր։-Ցուցակ ծխական դպրոցաց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ժ, էջ 381-398


Խմբագրական Պորժոմի Եկեղեցին։-Երթեւեկք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ժ, էջ 398


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Բարեկարգութիւնք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ժ, էջ 398-400


Խմբագրական Նոր տեսակ սահուն մակարդակ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ժ, էջ 400