Իններորդ Տարի, 1876

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 401


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Եկեղեցական արտօնութիւնք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 402-403


Տէրոյենց, Յովհաննէս Տէր-Կարապետեան Պրուսացի Սուրբ գրոց հայերէն թարգմանութեան յարգը եւրոպացւոյ մէջ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 404-409


Պատմական

Խմբագրական Յիշատակարանք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 410-416


Բանասիրական

Պատկանեան, Գաբրիէլի Կտակ կրթական.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 416-419


Հերդէր Այրեցած գօտւոյ կղզիներումը բնակուող մարդու մարմնոյ կազմուածքը.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 419-421


Բարոյական

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ Ժողովրդի համակրթութեան եւ աջակցութեան նշանակութիւնը եւ կարեւորութիւնը.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 421-424


Հայկորդի Էլ ի՞նչ է մնացած.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 425-426


Խմբագրական Ողբերգութիւն ի մահ պարօն Աբգարու Յարութիւնեան Աբգարեանց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 426-431


Ազգային

Խմբագրական Նորապսակ Եպիսկոպոսունք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 431-432


Խմբագրական Ձեռնադրութիւն եւ օրհնութիւն Աբեղայից։-Ընթերցարան եկեղեցականաց յԱխալցխա։-Կանոնք ընթերցարանաց հայոց Ախալցխոյ քաղաքի։-Ի զգուշութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 432-436


Խմբագրական Սարգիս Ջանումեանցի նուէր։-Ստեփաննոս Ջանումեանցի նուէր.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 436-437


Խոջայեանց, Վասիլ Ի Տփխիսայ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԱ, էջ 437-440