Իններորդ Տարի, 1876

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 441


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Բարեկարգութիւնք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 442-444


Խմբագրական Արդեօք մարդկային փրկութեան համար հարկաւո՞ր էր աստուածային օգնութիւնը.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 444-448


Պատմական

Խմբագրական Արեգակ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 448-457


Բարոյական

Ն.Կ. Ապագայն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 457-458


Լա Ֆոնթէն Երկու աղաւնի.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 458-460


Ազգային

Խմբագրական Այցելութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 460-461


Աղանուրեանց, Աղանուր Պետրոս Դավաճանութիւնք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 461-464


Խօջայեանց, Վասիլ Ի Տփխիսայ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 464-466


Խմբագրական Ա.Եպիսկոպոս.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 466


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Հեքիմեան, Պ. Ընդդէմ բարբանջմանց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 466-467


Խմբագրական Յարգոյ պարոն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 467-469


Խմբագրական Մեծ. Րուսինեան Էֆէնտի.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 469-470


Զաքարեան, Ստեփան Մեքենագիտական նոր գիւտ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 470


Խմբագրական Շոգենաւուց հայ ընկերութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 470


Խմբագրական Բովանդակութիւն նիւթոց Թ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 471-472


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց Թ-րդ շրջանի (1876) Արարատ ամսագրոյ Սրբոյ Էջմիածնի.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ ԺԲ, էջ 473-480