Իններորդ Տարի, 1876

Թիւ Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Խտրութիւնք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 321-323


Պատմական

Բունիաթեանց, Յովսէփ աւագ քահանայ Համառօտ տեղեկագիր Աստրախանու հայոց թեմի վերայ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 323-326


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 326-327


Բարոյական

Մխիթարեանց, Աղէքսանդր Ժամանակը ի՞նչ է պահանջում.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 327-329


Խմբագրական Փունջք ի մատենագրութեանց։-Յաղագս կենդանեաց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 330-332


Զաքարեանց, Նաւում Դպիր Գէորգեան հայոց Ճեմարան որ ի Մայր Աթոռն Արարատեան.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 332


Կարապետեանց, Ն. Առ գողթան քնար.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 332-333


Հայկորդի Պանդխտի յիշատակարանէն։ Մեր ուսանողները կամ մեր պարտքը տէրութիւնս եւ առ հայրենիս.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 333-337


Ազգային

Խմբագրական Հանդէս տօնախմբութեան անուան Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ Տ Գէորգայ Դ եւ երկրորդ տարեդարձի բացման ճեմարանի Մայր Աթոռոյս սրբոյ Էջմիածնի.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 338-348


Հախումեանց, Սիմէոն Առ Աստուածապսակ Վեհափառ Տ.Տ. Գէորգ Դ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 348


Աստապատցեանց, Եղիսարէթ Վեհափառ Տե՛ր.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 349


Պալեան, Մկրտիչ Ուղերձ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 349-350


Մելիք Շահնազարեանց, Կոստանդին Ուղերձ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 350-351


Զաքարեանց, Թադէոս Յարասութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 351


Սաֆարեանց, Համբարձում Նուագ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 351-352


Գ. Ր.Ե. Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 352-355


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Ընդհանուր ժողովոյ նիստեր։-Գաւառական հարստահարութեանց բարձման խնդիր։-Զմիւռնիոյ խնդիր։-Վանայ Սանդխտեան վարժարանին։-Ի՞նչու ետ կերթանք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Թ, էջ 355-360