Իններորդ Տարի, 1877

Թիւ Ա

Խմբագրական Շնորհաւոր եւ յայտարարութիւն.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 3-4


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Արժանաւորաց յարգը.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 5-7


Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 7-11


Գիւլզատեանց, Սամուէլ Շնորհաւոր ծնունդ եւ մկրտութիւն Քրիստոսի.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 11-12


Պալեանց, Մկրտիչ Սուրբ Սանդուխտ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 12-17


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 17-27


Բարոյական

Շիրմազանեանց, Սամուէլ Շնորհաւոր նոր տարի.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 27


Հայկորդի Նոր կեանք.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 28


Ազգային

Խմբագրական Պաշտօնատուութիւնք։-Քննիչք յԱղեքսանդրապօլ։-Մշակ։-Վերադարձ ի մայրենի եկեղեցի.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 28-29


Խմբագրական Հանգիստ Վրթանէս վարդապետի Մուրատեանց.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 29-30


Արամ, Վ. Շ. Ի Շուշի քաղաքէ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 30-32


Բունիաթեանց, Յովսէփ աւագ քահանայ Խափանեալ տպարան հայոց Աստրախան քաղաքի.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 32-33


Հայկորդի Թատրոն ի Վաղարշապատ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 33-35


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Նպաստ Մանչէսթէրի հայոց.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 35-36


Խմբագրական Նոր ձախորդութիւն ի Հնդկաստան.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 36


Խմբագրական Գրաբառ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 37


Խմբագրական Ի Պատրիարքարանի Հայոց Կ.Պօլսոյ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 37-39


Խմբագրական Դիտելու կարօտ ճշմարտութիւն մը.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Ա, էջ 39-40