Իններորդ Տարի, 1877

Թիւ Բ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Ի մայրենի եկեղեցի.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Բ, էջ 41-45


Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Բ, էջ 45-50


Պալեանց, Մկրտիչ Սուրբ Սանդուխտ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Բ, էջ 51-56


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Բ, էջ 57-67


Բանասիրական

Հայկորդի Հայկական դպրոցաց արդի եւ ապագայ վիճակին համառօտ տեսութիւնը.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Բ, էջ 67-73


Բարոյական

Գիւլզատեանց, Սամուէլ Խօսնակն աւարայրի.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Բ, էջ 73-74


Ազգային

Խմբագրական Ի Բթաւիոյ Հնդկաստանի.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Բ, էջ 74-75


Խմբագրական Պ.Աղեքսանդր Իսահակեանց։- Խաչանշան.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Բ, էջ 75


Խմբագրական Ստեփաննոս աւագ քահանայ Տէմիրճօղլեանց.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Բ, էջ 75-76


Խմբագրական Ի Նողայսքէ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Բ, էջ 76


Խմբագրական Ի Փարիզէ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Բ, էջ 77-80