Իններորդ Տարի, 1877

Թիւ Դ

Կրօնական

Հայկորդի Տարաբնակ Հայկազանց մէջ եղած կրօնական եւ գրականական անջրպետը.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 121-128


Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 128-130


Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Եկեղեցական վարչութեան դէմ խոչընդոտներ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 130-133


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 134-148


Բարոյական

Խմբագրական Իրաւունք հոտառութեան.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 148-149


Հայկորդի Գարուն պանդխտին.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 149-150


Հայկորդի Քառաձայն դպրոցասիրութիւն.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 150-152


Ազգային

Խմբագրական Խաչանշանք։-Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն։-Փոխանորդ Գանձակու։-Նուէրք։-Գաբրիէլ արքեպիսկոպոս.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 152-153


Բժշկեանց, Մկրտիչ Ի Թէհրանէ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 153-154


Խմբագրական Երեւանու հայոց օրիորդաց ծխական դպրոցի հաշիւ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 154-156


Տէր-Յովհաննէսեան, Խաչատուր քահանա Դպրոց հայոց Գէօզէլ-Տէրէի.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 156-157


Խմբագրական Նուէր Կ. Ադտարեանցի։-Շնորհակալութիւն։-Նուէր Գ.Ճգնաւորեանցի.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 157-158


Քաջազնունի, Յովհաննէս քահանայ Հունձք Կարապետեան դպրոցի Ախալցխոյ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 158


Սուրէնեանց, Ստեփան Զաքարեան Հաշիւ տարեկան եկամտից եւ ծախուց վերափոխման սրբուհւոյ Աստուածածնի եկեղեցւոյ հայոց Սիմֆերոպոլ քաղաքին Տաւրիոյ 1876 ամին.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Դ, էջ 158-160