Տասերորդ Տարի, 1877

Թիւ Ե

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Եպիսկոպոսութիւն եւ եպիսկոպոսունք.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ե, էջ 161-167


Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ե, էջ 167-173


Գիւլզատեանց, Սամուէլ Երգ Տիրամօրն ի ծնունդն Յիսուսի.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ե, էջ 173


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ե, էջ 174-185


Բանասիրական

Խմբագրական Եվրոպացւոց գաղափարք Հայոց վերայ.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ե, էջ 185-193


Ազգային

Խմբագրական Նուէրներ.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ե, էջ 193-194


Խմբագրական Հրահանգ վասն ընտրութեան աշակերտաց որք կամիցին մտանել յառաջին դասարան ճեմարանիս.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ե, էջ 194-195


Խմբագրական Տարեկան հաշիւ խորհրդարանի Գասպարեան Աղքատանոցին հայոց Մոսկվայի.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ե, էջ 195-196


Խմբագրական Աստրախանէն.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ե, էջ 198


Խմբագրական Տարեկան հաշիւ Ս.Սանդխտեան օրիորդաց դպրոցի հայոց Շամախւոյ.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ե, էջ 198-199


Մարգարեանց, Կարապետ Տ. Ս. Ախալքալաքէն.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ե, էջ 199-200