Իններորդ Տարի, 1877

Թիւ Գ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Քարոզիչք.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 81-84


Այվազեանց, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս Նիկոլ եպիսկոպոս եւ պատմութիւն դարձին Հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 84-88


Պալեանց, Մկրտիչ Սուրբ Սանդուխտ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 88-92


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 92-102


Բանասիրական

Բաստամեանց, Վահան Վարդապետ Ձմեռն ի Գաղղիա.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 102-107


Խմբագրական Կենդանի կմախք։-Լեհաց գաղթականութիւնը յՈվկիանիայ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 108-110


Բարոյական

Բժշկեանց, Մկրտիչ Մեզ շատ բան է մնացած.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 110-111


Խմբագրական Յաղագս առաքինութեան.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 112-117


Ազգային

Խմբագրական Պ.Մովսէս Յարութիւնեանց.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 117-118


Խմբագրական Մշտիկ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 118


Հայկորդի Տարօրինակ գիսաւորներ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 118-119


Խմբագրական Աստրախանէն.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 119-120


Խմբագրական Վրիպակ.
Իններորդ Տարի, (1877) Թիւ Գ, էջ 120