Տասերորդ Տարի, 1877

Թիւ Ժ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Ու՞ր պէտք է պատրաստել քարոզիչները.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ժ, էջ 361-365


Պատմական

Եփրեմ կաթողիկոս ամենայն Հայոց Անդրանիկ կոնդակ Եփրեմ կաթուղիկոսի.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ժ, էջ 365-369


Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ժ, էջ 370-383


Բարոյական

Բժշկեանց, Մկրտիչ Խելք եւ անյաջողութիւն.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ժ, էջ 384


Տեսարան ձմերան

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. Բագրեւանդցի Հայ տղայ մի.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ժ, էջ 385-386


Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան Գաճաճ եւ սապատողն.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ժ, էջ 386


Տէր Յովհաննէսեանց, Վահան քահանայ Ծերունի հայն.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ժ, էջ 387-388


Ազգային

Ս.Ղազարու վանք

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ Ս.Ղազարու վանք։ Վենետիկ։-Հայոց եկեղեց։-Ռաֆայէլեան ուսումնարան։-Ս.Ղազարու վանք.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ժ, էջ 388-396


Խմբագրական Ի Ս.Պետերբուրգէ.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ժ, էջ 396


Խմբագրական Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի մարդասիրական ընկերութեան Նոր Նախիջեւանի վասն 1877 ամի.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ժ, էջ 396-400