Տասերորդ Տարի, 1877

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ Արարատ ամսագրոյս.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 401


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Բարենպատակ հիմնարկութիւնք եւ եկեղեցական-ազգային ապահովեալ դպրոցք.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 402-405


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 405-419


Բանասիրական

Խմբագրական Անգլիական Թայմզ լրագրի սկզբնաւորութիւնը նորա յառաջադիմութեան ընթացքը.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 419-425


Բարոյական

Բժշկեանց, Մկրտիչ Բողոք պարսկահայի.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 426-427


Տէր Յովհաննէսեանց, Վահան քահանայ Ծերունւոյ հրաժարականը եւ մահը.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 428


Բժշկեանց, Մկրտիչ Դէզֆուլ.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 428-429


Ազգային

Գէորգ Դ Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց Նշանադրութիւն եւ զեղծմունք.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 429-432


Խմբագրական Պ.Մ.Սանասարեանց եւ Ա.Յովհաննէսեանց։-Տ.Աննա Ալաճալեանց։-Գեր Հերման եպիսկոպոս.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 432-433


Խմբագրական Հանդէս բացման Մարիամեան-Յովնանեան դպրոցին օրիորդաց հայոց ի Տիփխիս.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 433-436


Տէր-Զաքարեանց, Զ. Պ.Ղեւոնդ Ղազարեան եւ նորակառոյց օրիորդաց դպրոց հայոց յԵրեւան.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 436-439


Բունիաթեանց, Յովսէփ ա. քահանայ Աստրախանէն.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 439-440


Պաշտօնական

Խմբագրական Կարգալոյծ Աբեղայք.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԱ, էջ 440