Տասերորդ Տարի, 1877

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ Արարատ ամսագրոյս.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԲ, էջ 441


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Պետրոս Ա կաթուղիկոս եւ Գետարգել սուրբ նշան.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԲ, էջ 442-446


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԲ, էջ 447-460


Բանասիրական

Հախումեանց, Ս.Գ. Չոլըցին հու մահը։-Մէժլիս.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԲ, էջ 460-461


Զարգարեանց, Աւետիս Ա. Ագուլեցի Գիւլը նէան դուռնան.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԲ, էջ 461-462


Բարոյական

Բժշկեանց, Մկրտիչ Ես եւ իմ սիրտս.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԲ, էջ 463-464


Ազգային

Բաստամեան, Վահան Վարդապետ Մանչեսթերաբնակ Հայք.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԲ, էջ 464-468


Բժշկեանց, Մկրտիչ Շնորակալութիւն առ Պ.Սանասարեանց։-Առ մեծ Պ.Մ.Սանասարեանց.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԲ, էջ 468-469


Խմբագրական Տփխիսեան նպաստահաւաք մասնաժողովոյ հաշիւ.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԲ, էջ 469-470


Խմբագրական Բովանդակութիւն նիւթոց Ժ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԲ, էջ 471-472


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց Ժ-րդ շրջանի (1877) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ ԺԲ, էջ 473-480