Տասերորդ Տարի, 1877

Թիւ Թ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Կղերական կրթութենէ մի նոր հետեւանք.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Թ, էջ 321-325


Խմբագրական Յիսուսի Քրիստոսի այլեւայլ պատկերների մասին.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Թ, էջ 325-330


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանում.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Թ, էջ 331-336


Բանասիրական

Խմբագրական Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի մէջ եղած տարբերութիւնը.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Թ, էջ 337-342


Բարոյական

Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան Առասպել եւ ճշմարտութիւն.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Թ, էջ 342-344


Ազգային

Խմբագրական Հանդէսք տօնախմբութեան անուան Վեհ.Հայրապետի ազգիս Տ.Տ.Գէորգայ Դ. եւ երրորդ տարեդարձի բացման ճեմարանի Ս.Էջմիածնի.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Թ, էջ 345-356


Խմբագրական Նուիրատու Դաւրիժեցիք։ Ցուցակ նուիրատուաց.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Թ, էջ 356-358


Խմբագրական Երրորդ դասարանք դպրոցաց հայոց Աստրախանու.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Թ, էջ 358-359


Բժշկեանց, Մ.Յ. Թէհրանաբնակ Հայք եւ Մահմէտական վրացիք.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Թ, էջ 359-360