Տասերորդ Տարի, 1877

Թիւ Ը

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Հայոց եկեղեցւոյ ի գաղթականութենէ տեսած արդիւնքը.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ը, էջ 280-286


Խմբագրական Յիսուսի Քրիստոսի այլեւայլ պատկերների մասին.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ը, էջ 286-293


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ը, էջ 293-308


Բարոյական

Բժշկեանց, Մկրտիչ Հայցուածք պարսկահայի.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ը, էջ 308-309


Բժշկեանց, Մկրտիչ Վեհ ոգի.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ը, էջ 309-311


Խմբագրական Աղուէսը եւ իւր շուաքը։-Ստախոսի կարասը։- Գողի պատասխանը։- Գողի խրատը.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ը, էջ 311-313


Ազգային

Խմբագրական Կտակ հանգուցեալ Մարիամայ Յ.Յօնանեանց եւ Մարիամեան Յօվնանեանց դպրոց օրիորդաց.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ը, էջ 314-319


Խմբագրական Դավրիժէն նպաստ։-Կօլոսի խմբագրութեան կողմանէ։-Պ.Ստեփաննոս Վարդանեան.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ը, էջ 319


Խմբագրական Պաշտպանք ծխական դպրոցաց Հայոց Աստրախանու.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ը, էջ 320


Խմբագրական Ուղղելի վրիպակք.
Տասերորդ Տարի, (1877) Թիւ Ը, էջ 320