Տասերորդ Տարի, 1878

Թիւ Բ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Նշանադրութիւն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 41-44


Սերովբէ Եպիսկոպոս Ժողովրդական դաստիարակութիւն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 44-46


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 46-53


Բանասիրական

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ Փարիզի ազգային մատենադարան եւ հայոց ձեռագիրներ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 54-58


Մ. Հիւսուած բանից նախնի պատմագրաց հայոց։ Պատմութիւն ժամանակաց մարզպանութեան ի հայս.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 58-65


Բարոյական

Բժշկեանց, Մ. Բողոք պանդխտին եւ պատասխան.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 65-66


Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան Կոկորդիլոս եւ քարոզիչ ձուկ մի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 66-67


Ժիլպէր Վերջին վայրկեանք վաղամեռիկ բանաստեղծի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 67


Բժշկեանց, Մ. Աղերսանք պարսկահայի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 68


Ազգային

Շիրմազանեանց, Գալուստ Պատասխան «Մի քանի նկատմունք» յօդուածին.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 68-78


Խմբագրական Ի Մատրաս.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 78


Խմբագրական Հաշուեցուցակ ելեւմտից երկսեռի դպրոցաց Հայոց Աստրախանու.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 78-80


Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Բ, էջ 80