Տասերորդ Տարի, 1878

Թիւ Դ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Կտակ եւ նպատակ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 121-123


Միշոյ քահանայ Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 123-143


Սերովբէ Եպիսկոպոս Ժողովրդական դաստիարակութիւն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 143-145


Բանասիրական

Մալխասեանց, Ստեփանոս Ինքնախօս ձայնագիր.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 146-148


Բարոյական

Ժիլպէր Վերջին դատաստան.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 149-151


Հիւգո, Վիկտոր Յափշտակութիւն մտաց.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 152


Բժշկեանց, Մ. Այցելութիւն Նինուէի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 152-153


Բժշկեանց, Մ. Ծիծառն վաղամեռիկ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 154


Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան Ծղրիտ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 155


Մալխասեանց, Ստեփանոս Որբ հայ տղան.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 155-156


Ազգային

Խմբագրական Միիռօնի օրհնութիւն։-Նորին Մեծութիւն Նասրէտտին Շահ Պարսկաստանեայց ի Ս.Էջմիածին.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 156-158


Խմբագրական Զգեստ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 158-159


Խմբագրական Մի խաչ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 159


Սուրէնեանց, Յակոբ աւագ քահանայ Դամբանական.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Դ, էջ 159-160