Տասերորդ Տարի, 1878

Թիւ Ե

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Կրօնի դասատուութիւն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ե, էջ 161-163


Միշոյ քահանայ Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ե, էջ 163-182


Սերովբէ Եպիսկոպոս Ժողովրդական դաստիարակութիւն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ե, էջ 182-186


Բանասիրական

Մալխասեանց , Ստեփանոս Փարիզի աշխարհահանդէս ի 1878 ամի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ե, էջ 186-192


Բարոյական

Հիւգո, Վիկտոր Հուրն երկնից.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ե, էջ 192-194


Ազգային

Խմբագրական ԺԱ-րդ տարեդարձ։-Գասպարեան Ապաստանարան եւ 1877 ամի ելեւմուտքը.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ե, էջ 195-197


Շիրմազանեանց, Գալուստ Զինուորական հայ պաշտօնակալք ոմանք ի Պարսկաստան.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ե, էջ 197-200