Տասերորդ Տարի, 1878

Թիւ Գ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Եկեղեցւոյ վարչական կազմակերպութիւնը.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 81-84


Այվազեան, Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի։ Թարգմանեալ ի գաղղիական բնագրէն Միշոյ քահանայի Փարիզեցւոյ ի Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոսէ Այվազեան.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 85-86


Սերովբէ Եպիսկոպոս Ժողովրդական դաստիարակութիւն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 87-88


Պատմական

Խմբագրական Պատմութիւն վարուց Ներսիսի եպիսկոպոսին եգոցս սաղմոսիս քննաւղի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 89-100


Բանասիրական

Խմբագրական Մնայուն գազերի հեղուկանալն եւ ջրածինի պնդանալն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 100-105


Բարոյական

Հիւգո, Վիկտոր Մովսէս ի Նեղոսի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 105-108


Սերովբէ Եպիսկոպոս Մի մօր մրմունջ մանկական օրօրոցի վրայ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 108-109


Մալխասեանց, Ստեփանոս Գարուն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 109-110


Բահրեանց, Խաչատուր Աւետիսեան Ալեկոծութիւն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 110-111


Մալխասեանց, Ստեփանոս Հայն ի գերութեան.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 112


Ազգային

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ Ի Վիէննայէ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 112-116


Խմբագրական Նուէր Առաքելեանցի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 116


Խմբագրական Յովհաննէս Յօնանեանց.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 117


Խմբագրական Ի նպաստ հոգեւոր դպրոցի հայոց Բագուի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 118


Բունիաթեանց, Յովսէփ աւագ քահանայ Աստրախանու Հայք եւ ցաւագարութեան հետեւանք.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 119


Մ.Կ. Բագուէն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Գ, էջ 120