Տասնմեկերորդ Տարի, 1878

Թիւ Ժ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Հայաստանեայց եկեղեցւոյ ազատութիւնը.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ժ, էջ 361-363


Միշոյ քահանայ Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ժ, էջ 363-385


Սերովբէ Եպիսկոպոս Ժողովրդական դաստիարակութիւն.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ժ, էջ 385-389


Բանասիրական

Մալխասեանց, Ստեփանոս Վայրենիների վիճակը.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ժ, էջ 389-399


Ազգային

Խմբագրական Վեհ.Հայրապետ։-Թադէոս եպիսկոպոս։-Գէորգ վարդապետ։-Յովհաննէս Թօսունեանց։-Եսայի վարդապետ։-Պետրոս վարդապետ։-Մամբրէ եւ Գրիգոր վարդապետք.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ժ, էջ 399


Խմբագրական Յայտարարութիւն Արարատ ամսագրոյ.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ժ, էջ 400