Տասնմեկերորդ Տարի, 1878

Թիւ ԺԱ,ԺԲ

Կրօնական

Գ. Ե. Ա. Հաւատոյ պարզութիւնը.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 401-405


Մանկավարժական

Լըգուվէ Հինգ կրթութիւն.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 406-416


Գնունի, Ս. Ուսումնական զբօսանք.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 417-419


Պատմական

Կոստանեան, Կարապետ Հայաստանն եւ Միջագետքը դիւցազնական դարերում.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 419-424


Ա. Վ. Ս. Պատմական նկատմունք կնոջ դրութեան եւ կրթութեան մասին.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 425-434


Արեւ Ճշմարիտ ազգասէրը.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 434-435


Բագրատունի, Իշխան Մտածութիւն.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 436


Քաջազնունի, Յովհաննէս Ք. Նամակ Ախալքալաքից.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 436-439


Սէնէկա Արիացիր, մանուկներին յարմար է ահ.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 439


Բէլէնկի, Տ. Հայկազն գաղթականների հետքեր եւ իրական յիշատակարաններ Կամէնէց-Պօդօլսկում.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 439-443


Խմբագրական Մտածմունք տարին վերջանալու ժամանակը.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 444-450


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի սրբոյ Էջմիածնի.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 450-451


Խմբագրական Թեմական վերատեսուչների հաշիւներից.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 452-458


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 458-463


Խմբագրական Օրացոյց։- Ծանուցում.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 464


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց ԺԱ-րդ շրջանի (1878) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ ԺԱ,ԺԲ. էջ 465-472