Տասնմեկերորդ Տարի, 1878

Թիւ Ը,Թ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Հայոց եկեղեցական-ազգային դպրոցք եւ ուսուցիչք.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 281-285


Միշոյ քահանայ Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 285-331


Սերովբէ Եպիսկոպոս Ժողովրդական դաստիարակութիւն.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 331-334


Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ Ամուսնութեան դաշանց վերայ.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. Էջ 334-342


Բանասիրական

Շաֆհաուզէն Վայրենիների վիճակը.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 342-346


Ազգային

Խմբագրական Տօնախմբութիւն անուան Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ.Տ.Գէորգ Դ. եւ չորրորդ տարեդարձ Գէորգեան ճեմարանի Ս.Էջմիածնի.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 346-350


Խմբագրական Յաւուր տօնի սրբոյն Գէորգայ Զօրավարի եւ ի չորրորդի տարեդարձի Գ.ճեմարանիս ուղերձ.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 350-351


Բունիաթեանց, Առաքել Վարդանեան Ի մեծաշուք հանդեսի աւուր բացման չորրորդ տարեդարձի ճեմարանիս Մայր Աթոռոյս Էջմիածնի ուղերձ.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 351


Զաքարեանց, Թադէոս Յաւուր տօնի սրբոյն Գէորգայ Զօրավարի եւ ի չորրորդի տարեդարձի բացման Գ.ճեմարանիս առ Վեհափառ Հայրապետ մեր ձօն.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 352


Մեծուղեանց, Մովսէս քահանայ Խեւթուբան գիւղ եւ Թումանեան-Մամիկոնեանց հայ իշխանազունք։-Եփրեմ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց եւ Ծայրագոյն Պատրիարգ Արարատյան Աթոռոյն Սրբոյ Էջմիածնի.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 352-356


Տէր Ստեփաննոսեանց, Ստեփանոս քահանայ Ի Լանքարանէ.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 356-357


Երիցեանց, Սարգիս քահանայ Ի Ծղնեթէ.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 357


Խմբագրական Նիժեկօրոդու տօնավաճառէն.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 357-358


Մեծուղեանց, Մովսէս քահանայ Հետեւանք նախանձու.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 358-359


Տէր-Յովհաննիսեան, Յակոբ Մանկավարժական թերթ ամսագիր.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ը,Թ. էջ 359-360