Տասնմեկերորդ Տարի, 1878

Թիւ Զ,Է

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Պապական հայք եւ հոգւոյ փրկութիւն.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Զ,Է. էջ 201-206


Միշոյ քահանայ Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Զ,Է. էջ 206-260


Սերովբէ Եպիսկոպոս Ժողովրդական դաստիարակութիւն.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Զ,Է. էջ 260-262


Բարոյական

Հիւգո, Վիկտոր Հուրն երկնից.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Զ,Է. էջ 163-271


Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան Գայլ եւ աղուէս.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Զ,Է. էջ 272-273


Ազգային

Խմբագրական Սուրբ Միւռօնի օրհնութեան հանդէս.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Զ,Է. էջ 273


Խմբագրական Նորապսակ եպիսկոպոս։-Յարութիւն եւ Տիմօթէոս եպիսկոպոսունք.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Զ,Է. էջ 274


Խմբագրական Ընդհանւր կառավարիչ Ս.Գէորգեան ճեմարանի։-Վեհ.Հայրապետ ի Բիւրական.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Զ,Է. էջ 274


Շիրմազանեանց, Գալուստ Զինուորական հայ պաշտօնակալք ոմանք ի Պարսկաստան.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Զ,Է. էջ 275-279


Խմբագրական Պաշտպանք.
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Զ,Է. էջ 279-280


Խմբագրական Ազդ. .
Տասնմեկերորդ Տարի, (1878) Թիւ Զ,Է. էջ 280