Տասներկուերորդ Տարի, 1879

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ա


Խմբագրական Նոր տարու վերայ մտածմունք.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ա, Էջ 1-10


Ա.Վ.Ս. Պատմական նկատմունք կնոջ դրութեան եւ կրթութեան մասին.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ա, Էջ 10-23


Ս.Տ.Գ. Մի միջնակարգ ուսումնարանի բարեկարգութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ա, Էջ 23-33


Ա.Վ. Բորոտը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ա, Էջ 33-37


Զ. Խրախոյս ճշմարտասէրին.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ա, Էջ 37-38


Կոստանեան, Կարապետ Հայոց հեթանոսական կրօնը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ա, Էջ 38-48


Խմբագրական Խառն լուրեր.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ա, Էջ 48-49


Խմբագրական Ազգային տեղեկութիւններ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ա, Էջ 49-55


Խմբագրական Պաշտօնական ի կողմանէ Սինօդի սրբոյ Էջմիածնի.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Ա, Էջ 56