Տասներկուերորդ Տարի, 1879

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ


Խմբագրական Սիրէ՛ քո անձը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ 57-71


Կոստանեան, Կարապետ Հայոց հեթանոսական կրօնը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ 72-78


Ա.Վ.Ս. Պատմական նկատմունք կնոջ դրութեան եւ կրթութեան մասին.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ 78-82


Դօտ, Դ. Դպրոցական հրահանգ Չիկագօի մէջ (Ամերիկայում).
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ 82-86


Գուրգէնեան, Սահակ Մեր կենսական խնդիր եղած է մինչդեռ ուսումնարանական հարց.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ 86-92


Խմբագրական Աստրախանի հոգաբարձութեան հաշիւ 1878 թուի համար եւ ծանօթ.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ 93


Շատօբրիան Խղճմտանք։ Յոյս.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ 94-95


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ 95-101


Խմբագրական Խառն լուրեր.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ 101


Խմբագրական Պաշտոնական Ս.Էջմիածնի Սինօդի կողմից։ Ծանուցումն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ 102


Խմբագրական Ս.Էջմիածնի տպարանում վաճառելի գրքեր.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Բ, Էջ 103-104