Տասներկուերորդ Տարի, 1879

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Դ


Խմբագրական Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Դ


Խմբագրական Խղճմտանք ունենալը.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Դ, Էջ 153-164


Խմբագրական Փառք.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Դ, Էջ 165-173


Կ. Տորք Անգեղ (ազգային առասպել).
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Դ, Էջ 174-175


Ս.Տ.Գ. Փարիզի մանկավարժական ժողով.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Դ, Էջ 175-179


Խմբագրական Սրբոց Վարդապետացն Հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի Հարցմունք ըստ երկաբնակացն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Դ, Էջ 180-189


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներկուերորդ Տարի, (1879) Թիւ Դ, Էջ 189-192